صادرات ماهی قزل آلا زنجان به روسیه

استان زنجان یکی از مراکز مهم پرورش ماهی قزل آلا می‌باشد. صادرات ماهی قزل آلا زنجان با توجه به حجم بالای تولیدات این استان بسیار بالاست و بیشتر میزان صادرات به کشور روسیه است. صادرات ماهی قزل آلا زنجان به روسیه تقریبا به صورت متداوم و پی در پی صورت می‌گیرد. صادراتی بودن ماهی قزل آلا نقش مهمی را در بخش سودآوری داشته و هم چنان نیز دارد.

دلیل صادراتی بودن ماهی قزل آلای تولیدی زنجان:

کیفیت بالای ماهی قزل آلای تولیدی در زنجان باعث شده که میزان درخواست از کشورهای دیگر به خصوص روسیه افزایش یابد و درصد بالایی از تولیدات ماهی قزل آلا صادر شود.

صادرات ماهی قزل آلا زنجان

موانع صادر کردن ماهی قزل آلا:

طی جلسات برگزار شده توسط مسوولین مربوطه، بسیاری از موانعی که برای صادرات بر سر راه صادرکنندگان وجود داشت تا حد زیادی کم شد.

دلایل تولید ماهی مرغوب در استان زنجان:

یکی از پارامترهای مثبت استان زنجان این است که آب نسبتا شوری دارد و همین امر سبب:

  • کاهش بیماری در ماهیان پرورشی شده است.
  • در واقع حکم یک ضدعفونی کننده را دارد.
  • میزان مصرف سموم برای پرورش ماهی نیز بسیار کم می باشد.

همین عوامل سبب تولید ماهی قزل آلای مرغوب در این ناحیه شده است. به همین علت؛ میزان تقاضای صادرات از این استان بالاست.

تعیین وزن ماهی قزل آلا جهت صادرات:

وزن ماهی قزل آلای صادراتی بنا به در خواست کشورهای متقاضی صورت می‌پذیرد. وزن درخواستی ماهی درکشور روسیه تقریبا بالای هزار و پانصد تا دو هزار گرم می‌باشد. بنابراین، میزان تولید ماهی در این محدوده وزنی بیشتر از اوزان دیگر است. طوریکه درطول یک هفته پنجاه تن ماهی قزل آلا با وزن هزار و پانصد گرم تولید می‌شود.

میزان ماهی قزل آلای تولیدی زنجان:

در سال گذشته به طور متوسط دوازده هزار و سیصد تن ماهی قزل آلا در استان  زنجان تولید شد. طبق آمار نشان داده شده، هرهفته به طور تقریبی به میزان بیست تن ماهی قزل آلا به روسیه صادر می‌شود.

صادرات ماهی قزل آلا زنجان

نحوه‌ی فرآوری ماهی قزل آلا برای صادر کردن:

روش کار شامل چندین مرحله است:

  • ماهی قزل آلا با وزن مورد نظر، به یکی از مراکز بسته بندی مورد اطمینان ارسال می شود.
  • عملیات بسته بندی با رعایت کامل بهداشت انجام می شود.
  • در نهایت، توسط بازرگانان به کشورهای متقاضی صادر می‌شود.